راهبرد عبارت از ایجاد تناسب میان فعالیت‌های یک شرکت است.

موفقیت یک راهبرد بستگی به این دارد که خیلی چیزها خوب انجام شود – نه فقط چند چیز جالب در میان همه. اگر تناسبی در میان فعالیت‌ها نباشد، راهبرد متمایزی هم وجود ندارد و تداوم چندانی هم در کار نیست. مدیریت دوباره به کار آسانترِ نظارت بر کارکردهای مستقل تبدیل می‌شود و کارآیی عملیاتی است که موفقیت نسبی سازمان‌ها را تعیین می‌کند.

بخشی از مقاله راهبرد چیست؟

tasvareh 820 350

این رقابت که با هدف تعریف مأموریت‌های علمی برای تاسواره‌ها با همکاری سازمایی فضایی ایران، مجلهٔ نجوم و مؤسسهٔ کارآفرینان و نوابغ سعیدی از بهمن ۱۳۹۵ شروع به کار کرده بود، در ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مصادف با روز ملی فناوری فضا، با اعلام برترین‌ها به کار خود پایان داد.

ادامه

پایش شهاب سنگ‌ها

مطالعهٔ سنگ‌های تازه سقوط‌کرده‌ای که هنوز تحت تأثیر شرایط محیطی زمین قرار نگرفته‌اند می‌تواند اطلاعات با ارزشی دربارهٔ شیمی و عناصر تشکیل‌دهندهٔ این اجرام و حتی منظومهٔ شمسی در اختیار ما بگذارد. ین اطلاعات با کمک اطلاعاتی که از تعیین مدار این اجرام پیش از سقوط و تاریخچه دینامیکی آنها به دست می‌آید، دانش ما را از ماهیت سیارک‌ها و قطعات بازمانده از دوران اولیهٔ شکل‌گیری منظومهٔ شمسی، بسیار افزایش می‌دهد.

ادامه

حیات در كویر لوت

مؤسسهٔ مطالعات پیشرفتهٔ سعیدی، از شروع برنامه تحقیقاتی با عنوان «بررسی چگونگی وجود حیات در كویر لوت ایران» به عنوان یكی از گرمترین نقاط كره زمین با حمایت این مؤسسه خبر داد که یکی از نتایج زودرس آن چاپ اولین گزارش سفر در مجلهٔ علمی ساینس است.

ادامه

جایزه نوآر

«نوآر»، نام مجموعه‌ای از جایزه‌ها برای «رشد و تربیت نسل جدید نوآور، خلاق، و آینده‌نگر و جهان-نگر» که مؤسسهٔ کارآفرینان و نوابغ سعیدی به منظور حمایت از خلاقیت و کارآفرینی بنیان‌گذاری کرده است. این نام با اقتباس از شعر فرخی سیستانی« سخن نوآر که نو را حلاوتی است دگر» انتخاب شده است تا فعالیت در زمینه‌های نوآوری و خلاقیت را تداعی کند.

ادامه

کارگاه پاکیزه‌نویسی

نوشته‌های شلخته در سطح عامه - مثلاً اطلاعیه‌های دولتی، آگهی‌های تجاری، و شعارهای پندآموز و مبتذلِ آویخته بر در و دیوار ساختمان‌ها و وسائل نقلیهٔ شهرها - شاید در اثر عادت و تکرار چندان حساسیت‌برانگیز نباشد، اما در مجامع فرهنگی و اجتماعی بالاتری مثل دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، که در آنها انتقال درستِ اطلاعات و تأثیرگذاریِ نوشته‌ها اهمیت دارد، اوضاع فرق می‌کند.

ادامه

Test